Disclaimer en informatie

De standpunten en meningen op deze website zijn onze persoonlijke standpunten. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die worden vermeld.
Aan de informatie en/of diensten die op deze website worden aangeboden, kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Ben je van mening dat op deze website teksten en/of afbeeldingen staan die eigendom zijn van jou en heb je hier geen toestemming voor verleend? Stuur dan een e-mail naar: info@blogpapa.nl zodat we dit kunnen oplossen.

De teksten op dit blog zijn door bloggers van Blogpapa geschreven en hierop rust Copyright. Ook op de foto’s die door bloggers van Blogpapa zijn gemaakt rust Copyright. Je kunt altijd contact met ons opnemen om te overleggen als je een tekst of afbeelding wenst te gebruiken.

Sommige links op deze website zijn affiliate links (bijvoorbeeld van Bol.com, TradeTracker of Performance Horizon). Als jij een product via deze links koopt, kost dat jou niets extra, maar levert het ons wel een klein percentage van het aankoopbedrag op. Zo helpen wij jou en jij ons.

Winacties

Door deelname aan winacties van Blogpapa ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Alle prijzen worden beschikbaar gesteld door externe partijen tenzij anders vermeld. We doen ons best om ervoor te zorgen dat winnaars hun prijs naar tevredenheid ontvangen, maar kunnen geen verantwoordelijkheid op ons nemen voor leveringsproblemen.
 • De promoties en winacties die Blogpapa organiseert zijn op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.
 • De winnaar van een winactie dient binnen 48 uur na bekendmaking een bericht of e-mail te sturen. Indien de winnaar niet binnen 48 uur reageert, staat het Blogpapa vrij om een andere winnaar aan te wijzen.
 • Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen aan te kunnen tonen dat zij toestemming voor deelname hebben van hun ouder of wettelijke voogd.

Winnaars van een winactie worden, tenzij anders vermeld, gekozen uit alle deelnemers die via alle in de actie vermelde kanalen hebben gereageerd. Een zogenaamde ‘random number generator’ kiest een naam, waarna wordt gecontroleerd of deze persoon heeft voldaan aan alle voorwaarden van deelname. Indien dit niet het geval is, wordt de naam verwijderd uit de generator en wordt er opnieuw een naam getrokken. De naam van de winnaar kan op diverse manieren bekend worden gemaakt, maar zal altijd via een bericht op de Facebookpagina van Blogpapa te achterhalen zijn.

Wij doen ons uiterste best om altijd op de sluitingsdatum van een winactie de winnaar bekend te maken of ten minste te communiceren wanneer en hoe de winnaar bekend zal worden gemaakt. Het blijft echter te allen tijde de verantwoordelijkheid van de aangewezen winnaar om tijdig te reageren.

Blogpapa behoudt zich het recht voor, om winnaars te weigeren op basis van moverende redenen. Denk hierbij bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan ernstig wangedrag zoals uitingen van belediging, racisme of seksisme op onze website of social mediakanalen.

Privacy beleid: wat we doen met jouw persoonlijke informatie

Blogpapa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blogpapa respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Mochten wij je gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor je toestemming te vragen. Blogpapa zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Blogpapa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam: als je reageert op het blog
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. E-mailadres: als je reageert op het blog of als je je inschrijft voor de nieuwsbrief
 5. IP-adres
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 8. Internetbrowser en apparaat type

1, 4 en 5 worden bewaard als je reageert op een post. Alle andere informatie wordt simpelweg geregistreerd door Google Analytics.

Voor reacties die je achterlaat op Blogpapa geldt het volgende: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook wel een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je deze gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Blogpapa heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blogpapa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blogpapa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen informeren dat je een prijs hebt gewonnen
 • Om je onze nieuwsbrief en/of mailing toe te kunnen sturen
 • Om je te kunnen informeren over eventuele wijzigingen in onze diensten en/of producten
 • Blogpapa analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blogpapa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blogpapa verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Doordat Blogpapa gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Wij delen dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel. Om jullie privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en hebben wij gegevens delen uitgeschakeld. Verder worden ip-adressen geanonimiseerd in de Google Analytics code. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Een toepassing van dit “delen van persoonsgegevens met derden” is bijvoorbeeld de winactie. Wanneer jij een product wil winnen dat beschikbaar is gesteld door een bedrijf, kun jij alleen profiteren als wij jouw -zelf verstrekte- gegevens delen met dat bedrijf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blogpapa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Blogpapa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blogpapa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand te sturen naar jou of een ander, door jou genoemd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of de intrekking van je toestemming tot, of je bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@blogpapa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Blogpapa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit geldt niet voor data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blogpapa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Blogpapa maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blogpapa.nl.

Logo Blogpapa disclaimer